Om oss

Resursportalen är en nystartad ideell förening som arbetar för att skapa bättre livsvillkor för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation med en första fokusering på barn mellan 0-14 år med Autism -och Asperger bosatte i Stockholmsregionen.

Vad är Resursportalen?

Resursportalen är en unik söktjänst som hjälper föräldrar och anhöriga till barn med fysisk/kognitiv funktionsnedsättning att hitta resurser och stöd utifrån barnets individuella behov. Alla de insatser och stöd som de har laglig rätt till enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS) för att uppnå ett fullvärdigt och självständigt liv.


Resursportalen samlar, organiserar och tillgängliggör information om rättigheter, stöd och möjligheter, utifrån varje resursbehövandes personliga och unika situation. En unik och smart matchningsfunktion ger användaren möjlighet att enkelt hitta all information som den behöver, baserat på till exempel ålder, diagnos, geografi, profil, önskemål, kön, intressen osv. Informationen kan vara om till exempel personlig assistans, särskilt boende, särskilda evenemang, specialresor, rättshjälp, upplevelser, anhörighetsstöd, spännande litteratur, fritidsaktiviteter eller hjälpmedel.


Resursportalen utgör även en inspirerande webb för diskussion, opinionsbildning, dagboksdokumentering och nätverkande. Resursportalen bidrar inte enbart till att barn med autism och asperger får ett roligare, aktivare och självständigare liv på lika villkor, utan de får också mindre stressade och psykiskt utmattade föräldrar och anhöriga. Låter inte detta helt fantastiskt? Mitt nästa steg är att med hjälp av en webbutvecklare ta fram och utveckla en första fungerande individanpassad sökfunktion med valbara filter. Jag behöver nu din hjälp för att göra detta möjligt. Tillsammans kan vi göra skillnad!

För att Resursportalen ska bli ännu bättre behöver jag era åsikter! Fyll i vår enkla och snabba enkät, tillsammans kan vi bygga något fantastiskt. Länken hittar du här.